Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1585/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 024-35373262 Đi động: Email: incom@hn.vnn.vn Địa chỉ: 26/41 Đường Thái Hà, Quận Đống Đa, Hà Nội Website: http://vi.investconsult.vn

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Học vấn

■ Đại học Xây dựng Hà Nội (1973)

■ Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (1995)

Chức danh

■ Hội Luật gia Việt Nam (Ủy viên Ban Chấp hành)

■ Hội Sở hữu Công nghiệp Việt Nam (Phó Chủ tịch)

■ Hiệp hội các Luật sư Patent Châu Á (APAA)

■ Hiệp hội Nhãn hàng Quốc tế (INTA)

■ Đoàn Luật gia Nam Định (Thành viên)

■ Hiệp hội Doanh nghiệp có Vốn Đầu tư Nước ngoài (Ủy viên Ban Chấp hành)

■ Hội đồng Phát triển Kinh tế Úc (Thành viên)

■ Hiệp hội Kỹ sư Tư vấn Việt Nam (Ủy viên Ban Chấp hành)

■ EuroCham Việt Nam (Thành viên)

■ Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (Trọng tài viên)

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp