Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1575/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 024-38210331 Đi động: Email: uyennguyen@blueskylaw.com.vn Địa chỉ: 166 Lò Đúc, phường Đống Mác, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nnguyen-thi-uyen-2233246

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp