Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 96/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0296-3954799 Đi động: 0913969012 Email: invalid5568@gmail.com Địa chỉ: Số 51A Tôn Đức Thắng, Mỹ Bình, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/ninh-van-khue-2300550

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn phòng luật sư Ninh Văn Khê

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp