Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 066-3622668 Đi động: 090-3056518 Email: vplsvietluat@gmail.com Địa chỉ: 17 Đường 30/4 phường 3 (Gần Cây xăng Tuyên Tuấn, kế bên Ô tô Tây Ninh), Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/nguyen-xuan-vui-163252

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Là luật sư đã hoạt động hành nghề độc lập kể từ năm 2008, chuyên về các lĩnh vực hình sự, dân sự, kinh tế, hôn nhân gia đình, lao động, kinh doanh thương mại.

Nguyên tắc làm việc:

Tận tâm - Uy tín - Chuyên nghiệp

Bảo vệ lẽ phải, sự công bằng, thượng tôn pháp luật

Lấy chính trực làm đầu

Hiệu quả công việc là thước đo năng lực của luật sư

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp