Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 8745/LS ngày 18/03/2014 Điện thoại: 0222-3852788 Đi động: 0912330493 Email: tungbachdiep.luat@gmail.com Địa chỉ: 339-Đường Hoàng Quốc Việt-Tp.Bắc Ninh-T.Bắc Ninh, Phường Thị Cầu, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/nguyen-xuan-tung-1394191

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÙNG BÁCH DIỆP

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp