Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 7623/LS ngày 30/11/2012 Điện thoại: 0225-3865030 Đi động: 0913184800 Email: invalid91644@gmail.com Địa chỉ: Số nhà 40/109, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đằng Giang, Bình Định Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-xuan-tu-2238834

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp