Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4755 ngày 16/8/2010 Điện thoại: 024-37754788 Đi động: 0913553192 Email: nguyenxuanphu1976@yahoo.com Địa chỉ: Số 28 phố Nam Đồng, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-xuan-phu-2342812

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TRẦN VŨ HẢI

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp