Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3194/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-989011944 Đi động: 0989011944 Email: nxhbphuong@gmail.com Địa chỉ: 164/18 Lê Quốc Hưng, P.12, Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh Website: http://vi.investconsult.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp