Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1981/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 024-0913525596 Đi động: 0913525596 Email: xuandung_lawoffice@yahoo.com Địa chỉ: 96 phố Sơn Tây, phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-xuan-dung-303680

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp