Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1809/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 024-38514243 Đi động: 0913015586 Email: vpnguyenphuc@gmail.com Địa chỉ: số 16 ngõ 119 Tây Sơn, P. Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-vuong-hai-1532148

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp