Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1944 Điện thoại: 024-39387405 Đi động: Email: ban@dnas.nextphim.com Địa chỉ: Phòng 301, 5 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Website: https://dnas.nextphim.com/

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

DNAS

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp