Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1298/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 024-37737968 Đi động: 01688112999 Email: invalid8499@gmail.com Địa chỉ: P.1208 nhà 17T5 đô thị Trung Hoà,, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-viet-hung-2232826

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp