Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 6659 Điện thoại: 024-39710888 Đi động: Email: ha.nguyen@lexcommvn.com Địa chỉ: Phòng 602, Tầng 6, TNR Tower 115 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Website: http://lexcommvn.com/

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Tài chính Ngân hàng, Năng lượng và Khai thác Khoáng sản

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp