Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 9032 ngày 24/06/2013 Điện thoại: 0292- Đi động: 0913191525 Email: invalid6484@gmail.com Địa chỉ: 326C/10, Hoàng Quốc Việt, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-van-tu-2337884

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VPLS TRƯƠNG THÀNH KÝ

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp