Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3646/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-38292496 Đi động: 0963603196 Email: lsngtrung@yahoo.com.vn Địa chỉ: 10/4 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-van-trung-2259662

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp