Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 351/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0256-3521886 Đi động: 0918207119 Email: invalid2963494@gmail.com Địa chỉ: 108 Nguyễn Thái Học, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-van-triet-2306731

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TRIẾT VÀ CỘNG SỰ

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp