Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 10509/LS ngày 01/02/2016 Điện thoại: 028-62661084 Đi động: Email: luatvabatdongsan@gmail.com Địa chỉ: 517 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh Website: http://luatvabatdongsan.com

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Đất đai, Nhà cửa - Hôn nhân, Thừa kế - Hình sự - Lĩnh vực Luật khác

Sở hữu trí tuệ, Tài chính - Ngân hàng

Nơi công tác

CÔNG TY CỔ PHẦN LUẬT VÀ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI QUỐC VIỆT

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp