Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2130/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0225-913011039 Đi động: 0913011039 Email: invalid497494@gmail.com Địa chỉ: Phòng 6, tầng 3, Bến xe Cầu Rào, đường Thiên Lôi, phường Đằng Giang, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-van-thuom-2238636

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp