Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2134/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0225-3766624 Đi động: 0989122505 Email: lsvthap@gmail.com Địa chỉ: đường Vạn Mỹ, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/nguyen-van-thap-75005

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp