Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4707 ngày 16/8/2010 Điện thoại: 024-36320095 Đi động: 0975276666 Email: vanthangjdc@gmail.com Địa chỉ: Số 26, tổ1, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-van-thang-2342514

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH JDC VIỆT NAM

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp