Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3430/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-0989977479 Đi động: 0989 977 479 Email: than_luatsu@yahoo.com.vn Địa chỉ: 47/1 (số nhà cũ 47/AA6) Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, Phường 06, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-van-than-16092

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp