Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 08-0989977479 Đi động: 0989977479 Email: vplsdactinluat@gmail.com Địa chỉ: 47/1 Nguyễn Văn Đậu, Phường 06, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/nguyen-van-than-1231412

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Đại học
  • ĐH Luật TP.HCM
  • Luật -