Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 943/LS ngày 04/03/2016 Điện thoại: 028-38642827 Đi động: 0903144141 Email: luatsu_vantai@yahoo.com Địa chỉ: 57 Bắc Hải, Phường 15, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh Website: http://www.pdn.com.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp