Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 193/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0254-3851859 Đi động: 0903171689 Email: ngvanly2007@yahoo.com Địa chỉ: Số 16/15/11 Xô Viết Nghệ Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-van-ly-2302709

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NINH KHANG

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp