Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 14413/LS Điện thoại: 0274-3811766 Đi động: (+84) 936 456 917 Email: thang.thai@alb-partners.com Địa chỉ: 32 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Website: https://alb-partners.com/

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp