Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2232/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-91425569142554 Đi động: 091-3805508 Email: luatsunguyenvanbong@yahoo.com.vn Địa chỉ: 115 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/luat-su-nguyen-van-bong-45211

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp