Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3385/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-38230966 Đi động: 0903382662 Email: thanh.nguyen@vietnguyenlaw.com Địa chỉ: Tầng 1, 135A Pasteur,, Phường 06, Quận 3, Hồ Chí Minh Website: http://www.vietnguyenlaw.com

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn phòng Luật sư Việt Nguyễn

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Ông Thành là thành viên sáng lập của Văn phòng. Ông Thành là chuyên gia trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, M&A, ngân hàng, lao động, kinh doanh bất động sản, hôn nhân và gia đình, và giải quyết tranh chấp. Ông Thành làm việc cho Công ty Luật Hợp Danh Nghiêm và Chính từ năm 1998 đến năm 2004 và trước khi thành lập Văn phòng Luật Sư Việt Nguyễn Ông Thành đã từng làm việc cho Kelvin Chia Partnership, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, một công ty Luật của Singapore từ năm 2004 đến năm 2005. Trong thời gian đó, Ông Thành tích lũy được nhiều kinh nghiệm và kỹ năng cũng như tầm nhìn và hành nghề luật từ cả hai hãng luật trong nước và quốc tế. Vì vậy, Ông Thành tự tin có thể đưa ra những tư vấn chuyên môn đối với khách hàng trong nước và quốc tế.

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp