Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3306/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-913748599 Đi động: 0913748599 Email: tainguyentrungkien@gmail.com Địa chỉ: 0.12 Lô B, Cư xá Gò Dầu 2 Trương Vĩnh Ký, phường Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-trung-tai-2256877

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp