Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4681 ngày 16/8/2010 Điện thoại: 024-39365956 Đi động: 0915536868 Email: nguyekyen@yahoo.com Địa chỉ: 36 Hoàng Cầu, Quận Đống Đa, Hà Nội Website: http://bdlawvietnam.kinhdoanhdientu.vn/

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT TNHH BD VÀ CỘNG SỰ

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp