Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 7225 Điện thoại: 028-39106559 Đi động: 0936334499 Email: nghiant@bizconsult.vn Địa chỉ: Phòng 1103 Lầu 11, Sailing Tower 111A đường Pasteur, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: http://www.bizconsult.vn/

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Hợp đồng - Đất đai, Nhà cửa

Chứng khoán, Ngân hàng và Tài chính

Nơi công tác

BIZCONSULT LAW FIRM

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Luật sư Nghĩa, Luật sư thành viên của BIZCONSULT LAW FIRM, tập trung chính trong lĩnh vực tư vấn giải quyết tranh chấp với hơn10 năm kinh nghiệm hành nghề. Luật sư Nghĩa từng tư vấn, đại diện và làm luật sư bảo vệ cho nhiều công ty, tập đoàn lớn trong nước cũng như quốc tế trong các vụ kiện kinh doanh thương mại. Đặc biệt, Luật sư Nghĩa đã tư vấn và làm luật sư bảo vệ cho một nhà đầu tư nước ngoài thành công trong việc yêu cầu Tòa án Việt Nam công nhận và cho thi hành 4 phán quyết của trọng tài Singapore (SIAC). Ngoài ra, Luật sư Nghĩa còn tư vấn và đại diện cho khách hàng trong thủ tục hòa giải/thương lượng trước khi khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền. Một số khách hàng tiêu biểu mà Luật sư Nghĩa đã và đang cung cấp dịch vụ như Ngân hàng ANZ Vietnam, HYUNDAI E&C, POSCO E&C, DAEWOO E&C, Multi Vision Plus, Ocean Group,...

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp