Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4132/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0238-8697678 Đi động: 0903260308 Email: diepluatsu@gmail.com Địa chỉ: Số nhà 26, tầng 1, chung cư Tân phúc, phường Vinh Tân, Xã Vinh Tân, Thành phố Vinh, Nghệ An Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/nguyen-trong-diep-1679168

Nơi công tác

VPLS Thành Điệp

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp