Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1998/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 024-37326397 Đi động: 098-8192222 Email: thang.nguyen@ttklaw.com Địa chỉ: 46 Phố Bích Câu, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội Website: www.ttklaw.com

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Kế toán, Thuế - Hợp đồng - Lao động - Đất đai, Nhà cửa - Hôn nhân, Thừa kế - Lĩnh vực Luật khác

Đầu tư, Spa nhập-Hợp nhất-Giải thể DN, Tài Chính, Ngân hàng, Bất động Sản, Xây dựng, KHoáng Sản

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp