Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1273 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 024-37830737 Đi động: 0902202002 Email: ntthanh.ls@gmail.com Địa chỉ: 17 Đường Trung Yên 10,Lô 11B, Khu đô thị Trung Yên, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Website: http://www.phamhonghai.vn/

Nơi công tác

Văn phòng luật sư Phạm Hồng Hải và Cộng sự

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp