Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1366 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 024-38644419 Đi động: 0913512084 Email: sonlaw69@yahoo.com.vn Địa chỉ: 521 đường Trương Định, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-tien-son-2339610

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẢO CHÂU VÀ CỘNG SỰ

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp