Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2043 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 024-62752567 Đi động: 0913205863 Email: quanghalawyer@gmail.com Địa chỉ: Phòng 093 - 094, Tòa nhà M5, Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội Website: http://www.ducquanglawfirm.com/

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp

Đầu tư - Sở hữu trí tuệ

Nơi công tác

Văn phòng luật sư Đức Quang

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp