Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1626/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 024-38215335 Đi động: 0904141308 Email: lawyerdung@gmail.com Địa chỉ: Số 28 phố Nam Đồng, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-tien-dung-2340606

Nơi công tác

VPLS Trần Vũ Hải

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp