Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 5068/LS ngày 16/08/2010 Điện thoại: 028-0918766939 Đi động: Email: thoaiphat@gmail.com Địa chỉ: 40-42 Tân Hưng, Phường 12, Quận 5, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-thoai-phat-1129170

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT TNHH THOẠI PHÁT

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp