Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1282 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 024- Đi động: 0917921960 Email: lsxuathu@yahoo.com.vn Địa chỉ: P1 B14 TT Kim Liên, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-thi-xuan-thu-2339531

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỨC THU

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp