Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 204/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0254-6256209 Đi động: Email: kimung241@yahoo.com Địa chỉ: Số 118 Phạm Hồng Thái, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-thi-ung-2302720

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ CHÂU GIANG

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp