Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 8164/LS ngày 19/08/2013 Điện thoại: 0203-3848927 Đi động: 0962356698 Email: invalid887@gmail.com Địa chỉ: Phòng 1, tầng 2, số nhà 526, đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-thi-tra-my-2463584

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH TRÍ ĐỨC

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp