Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 998/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 024-0912770629 Đi động: 0912770629 Email: kieuluatsu@yahoo.com Địa chỉ: Phòng 402, tầng 4, tòa nhà 121 đường Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-thi-thuy-kieu-119405

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Công ty Luật TNHH Bắc Nam

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp