Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 8314 Điện thoại: 028-38243026 Đi động: Email: ntthuy@russinvecchi.com.vn Địa chỉ: Tòa nhà Vietcombank, Tầng 14 5 Công Trường Mê Linh, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: http://www.russinvecchi.com.vn/

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Russin & Vecchi

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Cô Thủy sinh ra ở tỉnh Khánh Hòa và gia nhập Russin & Vecchi năm 2007. Cô Thủy làm việc liên quan đến các vấn đề doanh nghiệp và thương mại, bất động sản và mua bán & sáp nhập. Cô tham gia vào nhiều khía cạnh công việc của Russin & Vecchi. Cô chủ yếu chịu trách nhiệm về giấy phép lao động, nội quy lao động, văn phòng đại diện, việc cấp giấy phép và hợp đồng thương mại. Cô cũng có kinh nghiệm cụ thể trong việc đăng ký các khoản vay nước ngoài, đăng ký giao dịch bảo đảm động sản, và thuế thu nhập cá nhân.

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp