Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 071-909515715 Đi động: 0909515715 Email: thanhtan271@gmail.com Địa chỉ: Số 3 đường 16 Khu nâng cấp đô thị, KV4, P. An Khánh, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-thi-thanh-tan-2230920

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp