Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1414 Điện thoại: 024-39460870 Đi động: Email: nguyen.thi.thanh.huong@jurists.jp Địa chỉ: Suite 607, 63 Ly Thai To Building, 63 Ly Thai To Street, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Website: https://www.jurists.co.jp/

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Nishimura & Asahi

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp