Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 5331/LS ngày 24/09/2010 Điện thoại: 0225-3250866 Đi động: Email: invalid8447@gmail.com Địa chỉ: Số 7B đường Hoàng Văn Thụ, Phường Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-thi-thanh-hai-2238815

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp