Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1806/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 024-903275765 Đi động: 0903275765 Email: thanhhai.daiwa@vnn.vn Địa chỉ: Số 84, tổ 4, ngõ 5 đường 19/5 Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-thi-thanh-hai-2234650

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp