Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2503 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 028-39304868 Đi động: 0903997447 Email: ha.nguyen@investconsultgroup.net Địa chỉ: 15 Đường Nguyễn Thị Diệu, Quận 3, Hồ Chí Minh Website: http://vi.investconsult.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp

Đầu tư - Sở hữu trí tuệ

Nơi công tác

INVESTCONSULT GROUP

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp