Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3626/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-38236280 Đi động: 0909024497 Email: nptvn@yahoo.com Địa chỉ: Lô A, Lầu 4, Số 8 NGuyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-thi-phuong-trinh-2363934

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

CTY LUẬT TNHH TÍN NAM

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp