Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1842 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 024-37726688 Đi động: 0912670631 Email: nga.n@tillekeandgibbins.com Địa chỉ: Tầng 4 tòa nhà Harec số 4A Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội Website: www.tilleke.com

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Kế toán, Thuế - Lao động

Đầu tư - Tài chính - Sở hữu trí tuệ

Nơi công tác

Chi nhánh TILLEKE & GIBBINS CONSULTANTS Limited tại Hà Nội

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp