Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1477 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 024-39366411 Đi động: 0989062019 Email: oanh.nguyen@dfdlmekong.vn Địa chỉ: 9th floor, BIDV Tower 194 Tran Quang Khai Street, Hà Nội Website: https://www.dfdl.com

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

DFDL Mekong Việt Nam

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp